Projektowanie przyłączy - Koszalin

Projektowanie przyłączy to czasochłonne i skomplikowane działanie. Należy wykazać się nie tylko wiedzą techniczną, lecz również aktualną znajomością formalności oraz przepisów prawnych. Przyłącze to przewód łączący daną sieć z wewnętrzną instalacją w nieruchomości. Każdy budynek, który jest w trakcie budowy wymaga doprowadzenia i odprowadzenia niezbędnych mediów. Wiąże się to zatem z wykonaniem odpowiednich połączeń z istniejącymi już sieciami. Nasza firma zajmuje się tym zawodowo i ma bogate doświadczenie w zakresie projektowania przyłączy i instalacji czy też adaptacji projektów typowych. Realizujemy zlecenie nie tylko na terenie Koszalina, lecz także całego kraju.

 

Projektowanie przyłączy cieplnych

Projektowanie przyłączy cieplnych musi być zgodne z warunkami określonymi przez właściwe przedsiębiorstwo. Aby podłączyć się do konkretnej sieci, należy zatem spełnić konkretne wymagania. Najczęściej wytyczne precyzują np. minimalną średnicę przyłącza, miejsce włączenia oraz elementy wyposażenia węzła ciepłowniczego. Takie określone warunki mają na celu zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła do wszystkich budynków podłączonych do danej sieci. Jest to istotne zwłaszcza w sezonie grzewczym. Dlatego każdy nasz projektant, wykonujący określone zlecenie związane z przyłączem cieplnym, ściśle przestrzega warunków technicznych określonych przez dane przedsiębiorstwo.

 

Co powinno być uwzględnione w projektowaniu przyłączy?

Aby projektowanie przyłączy było wykonane prawidłowo, musi uwzględniać kilka istotnych elementów. Mając uzyskane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, można zacząć realizację zlecenia. Należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Na nim zaznacza się lokalizację obiektu, istniejącą sieć i projektowane przyłącza. Wykonuje się także opis techniczny z właściwymi obliczeniami. Projekt zawierać powinien profile podłużne przyłączy oraz rzuty kondygnacji z instalacją, na których ukazane są włączenia do sieci zewnętrznej. Cały schemat musi być wykonany w odpowiedniej skali. Istotną kwestią, którą należy uwzględnić przy projektowaniu przyłączy, jest usytuowanie innych sieci czy przebieg dróg.

 

Jaką dokumentację należy załączyć do projektu przyłączy cieplnych?

Zajmując się projektowaniem przyłączy cieplnych czy też wodno-kanalizacyjnych, zawsze dużą wagę przykładamy do tworzenia pełnej dokumentacji. Istotne jest dołączenie warunków technicznych od konkretnego dostawy mediów oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień (np. z właścicielem obiektu, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych), gdy takie są wymagane. Do projektu należy także dodać m.in. dokument własności działki, opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji i kopię mapy geodezyjnej z zaznaczonymi trasami zaprojektowanych przyłączy, a także wszelkie inne dokumenty wymagane w przepisach szczegółowych. Nasz zespół dba nie tylko o właściwe wykonanie projektu, lecz również o kwestie formalno-prawne.