Adaptacja projektów typowych – Koszalin

Adaptacja projektów typowych polega na dostosowanie gotowego oraz ogólnego schematu architektoniczno-budowlanego do miejscowych warunków oraz lokalnych przepisów. Zostają wprowadzone niezbędne zmiany w dokumentacji, tak aby były zgodne zarówno z m.in. położeniem działki i jej ukształtowaniem, jak również z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Gotowy projekt powstaje na podstawie ogólnych zasad. Dlatego nie ma w nim odniesień do konkretnej lokalizacji i jej uwarunkowań. Aby taki typowy projekt odpowiadał na potrzeby konkretnej działki, jej właścicieli oraz był zgodny z lokalnymi wymaganiami prawnymi, należy go zaadaptować.

 

Co należy uwzględnić podczas adaptacji projektów typowych?

Podczas adaptacji projektów typowych należy uwzględnić wymogi inwestora i indywidualne potrzeby, wynikające chociażby ze zwiększenia funkcjonalności w budynku. Jednak należy zawsze pamiętać o tym, aby wszelkie modyfikacje były zgodne z przepisami związanymi z usytuowaniem zabudowań na działce. Istotne jest przystosowanie domu czy innego budynku do warunków klimatycznych i gruntowych (głębokość przymarzania, warstwy nośne gruntu, poziom wód gruntowych itp.). Zmiany w projekcie muszą być zgodne przede wszystkim z wymogami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy, które wydane są dla danej działki.

 

Dlaczego warto powierzyć nam adaptację projektów typowych?

Ze względu na ilość wymogów formalnych, warto zlecenie powierzyć osobom, które mają aktualną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Każda zmiana np. w konstrukcji budynku czy rozkładu pomieszczeń wymaga także dostosowania instalacji, sieci i przyłączy. Nasze biuro zmieni poszczególne elementy, tak aby we właściwy sposób uwzględniały poprawki wprowadzone przez architekta czy projektantów innych branż, a także były funkcjonalne oraz prawidłowo działały. Każdy szczegół takiego schematu jest dla nas niezwykle istotny.

 

Istotne kwestie formalne przy adaptacji projektu typowego

Wszystkie dodatkowe modyfikacje, decyzje, uzgodnienia razem z zakupionym projektem (oraz projektem zagospodarowania działki) tworzą kompletny projekt budowlany. Dopiero taką pełną dokumentację można złożyć do odpowiedniego urzędu. Warto pamiętać, że całość projektu budowlanego musi zostać podpisana przez wszystkich projektantów (instalacji sanitarnych, elektrycznych, branży drogowej, konstrukcji) oraz architekta, którzy mają stosowne uprawnienia w tej dziedzinie. Wszystkie zmiany nanosi się zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

 

Koszty adaptacji projektu typowego

Nasza firma wykona adaptację dowolnego projektu typowego, a jej koszt zależny jest od rodzaju zmian i ich złożoności. Na cenę wpływa także poziom skomplikowania związany m.in. z warunkami lokalnymi na działce, pozostałą dokumentacją oraz powierzchnią nieruchomości. Nasze biuro znajduje się w Koszalinie, jednak adaptacje wykonujemy na terenie całej Polski. W celu uzyskania pełnej wyceny zapraszamy do kontaktu.