Projektowanie sieci kanalizacyjnych – Koszalin

Firma Tropfen, zlokalizowana w Koszalinie, realizuje usługi z zakresu projektowania sieci kanalizacyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak również inwestorów, przedsiębiorstw i instytucji na terenie całego kraju. Koncentrujemy się w naszych działaniach na dokładnej, a jednocześnie szybkiej realizacji zlecenia, która uwzględnia wszelkie normy oraz aktualne przepisy prawne. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu przyłączy, sieci i różnego rodzaju instalacji sanitarnych.

 

Co to jest sieć kanalizacyjna?

Sieć kanalizacyjna jest systemem przewodów wraz z obiektami pomocniczymi i uzbrojeniem, który służy do transportowania nieczystości oraz zużytej wody z budynków do oczyszczalni. Ścieki te powstają zarówno w gospodarstwach domowych oraz w wyniku działalności przedsiębiorstw, jak również opadów atmosferycznych tj. deszczu, śniegu. Istotne jest zatem, aby podczas projektowania sieci wziąć pod uwagę plan powierzchniowy oraz układ wysokościowy (m.in. zagłębienia, spadki, ułożenie kanałów w węzłach). Odprowadzenie ścieków jest określone restrykcyjnymi przepisami prawnymi, ponieważ wiąże się ściśle z ochroną środowiska naturalnego.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

W naszej ofercie znajdują się usługi związane z projektowaniem sieci wodociągowych, a także kanalizacyjnych – sanitarnych i deszczowych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Nasz klient otrzymuje projekt wysokiej jakości kanalizacji, która będzie prawidłowo spełniała swoją funkcje przez wiele lat. Szczegółowo analizujemy technologię, która będzie wykorzystana przy tworzeniu konkretnej infrastruktury, a także wszelkie przepisy prawne i uwarunkowania przestrzenne. Dzięki takiemu podejściu możemy zarówno zoptymalizować koszty budowy oraz późniejszej eksploatacji systemów kanalizacyjnych, a także zapewnić skuteczne działanie rurociągów oraz urządzeń.

 

Etapy projektowania sieci kanalizacyjnych

Projektowanie sieci kanalizacyjnych można podzielić na kilka istotnych etapów. Na samym początku należy zebrać informacje dotyczące uzbrojenia podziemnego oraz mapy terenu. Następnie trzeba uzyskać niezbędne zgody związane z przyłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej. Dopiero w tym momencie można przejść do tworzenia projektu. Należy zadbać o każdy odcinek sieci oraz materiały, z których zostają wykonane rurociągi i inne obiekty towarzyszące. Do istotnych etapów projektowania sieci kanalizacyjnych zaliczyć można m.in. wyznaczenie miejsca dla przykanalika i ujścia ścieków, wykonanie obliczeń hydraulicznych, ustalenie ilości przepływających nieczystości oraz wiele innych działań. Skompletowany projekt techniczny uzgadnia się z zespołem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jeśli wszystkie formalności zostały spełnione, dopiero wtedy następuje przyłączenie do sieci. Warto zatem takie zadanie powierzyć specjalistom, którzy mają doświadczenie w tworzeniu i kompletowaniu tego typu dokumentacji.