OFERTA

OFERTA

Firma zajmuje się kompleksowym projektowaniem takim jak:
- projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarnych oraz deszczowych);
- projektowanie sieci gazowych;
- projektowanie przyłączy i instalacji wodociągowych, (sanitarnych oraz deszczowych);
- projektowanie przyłączy i instalacji gazowych;
- projektowanie instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych;
- projektowanie sieci i przyłączy cieplnych;
- projektowanie węzłów cieplnych oraz kotłowni;
- projektowanie instalacji centralnego ogrzewanie;
- projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji;
 
Dodatkowo firma na zlecenie inwestora może zająć się:
- Przygotowaniem formalno – prawnym inwestycji: wnioski o wydanie warunków zabudowy, wnioski o wydanie warunków zaopatrzenia w media, pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju operatów itp. opracowań wstępnych;
- Przygotowaniem obsługi geodezyjnej: mapy do celów projektowych;
- Wykonywaniem badań geotechnicznych;
- Wielobranżową dokumentacją projektową z podziałem na projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze oraz opracowania kosztowe;
- Uzyskaniem w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę;
- Prowadzeniem inwestycji na zasadach nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- Przeprowadzeniem odbiorów końcowych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do przekazania inwestycji do eksploatacji.
 
Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji projektowej dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych (jednorodzinnych i wielorodzinnych), obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych, uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (sz­ko­ły, przed­szko­la, szpi­ta­le itd.). Wy­ko­nu­je­my tak­że projekty dla obiek­tów prze­my­sło­wych, ha­l ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cji wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.
Do­ku­men­ta­cję pro­jek­to­wą spo­rządza­my za­rów­no dla bu­dyn­ków nowo pro­jek­to­wa­nych jak i tych już ist­nie­jących np. pod­da­wa­nych re­mon­tom czy ter­mo­mo­der­ni­za­cji.
Zajmujemy się także adaptacją i wykonywaniem projektów typowych.
 
 
 
 
 
Copyright ©2017 Przedsiębiorstwo Instalacyjne TROPFEN Mariusz Bodnar, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 8201
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem